Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Academy

Academy

Bulgaristan’da bilgece eğitim ve yaşam için…

BUED Academy

Bulgaristan’da eğitim alan gençlerin öğrenmelerini, sosyal çevre edinmelerini, eğlenmelerini, kişisel becerilerini geliştirmelerini; iş, sanat, akademi dünyasıyla birebir tanışmalarını ve ilerideki iş ve dost çevresiyle öğrenciyken tanışmalarını, yoğun giden okul temposunda biraz olsun soluk alabilmelerini ve aynı zamanda bilgilenmek için düzenlenen seminerlere, söyleşilere, gezilere ve sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek ve sağlamak için vardır.

Amaç

 • Öğrenciye sesini duyurabilmesine ve katılımcılığını yükseltebilmesine
 • Öğrenciye kendisini ilgilendiren meseleler üzerinde düşünmesine, beyin fırtınası yapmasına
 • Öğrencinin olmasını düşlediği değişiklikleri yapabilmesine ve bu sürece katılabilmesine
 • Öğrencinin toplumsal meselelerde fikir beyan etmesine ve bu fikirlerini aksiyona dönüştürebilmesine
 • Öğrencinin öğrenci dernek ve kuruluşlarına katılmasına
 • Öğrencinin uluslararası boyutta daha etkin olabilmesine
 • Öğrenmenin, keşfetmenin ve hedeflerini gerçekleştirmenin, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmenin, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmanın, alanında bilgi ve deneyimini artırmanın, farklı örnek ve iyi uygulamaları yerinde görmenin ve incelemenin hazzına varmasına
 • Karşılıklı etkileşime,  işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimciliğe katkıda bulunabilmesine olanak sağlamak ve yardımcı olmaktır.

Hedef

 • Gençlerde sosyal sorumluluk duygusunu artırmayı
 • Kültürlerarası etkileşimi desteklemeyi
 • Gencin hem yaşadığı coğrafyada, hem de ulus ötesi coğrafyada faaliyetlere katılımıyla hoşgörü kavramını geliştirmeyi
 • Gençlerin demokratik yaşamda aktif olmasını tetiklemeyi
 • Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu artırmayı hedefler.