Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Akreditasyon & Üyelik Şartları

Akreditasyon & Üyelik Şartları

Eğitim Danışmanlığı! Yaşadığı işi yapanların ve rol model olabileceklerin mesleği.

Yurtdışı Eğitim Rehberliği Firmaları

A.PROFESYONEL FİRMA

Başvuru Evrakları

 • Sektörde en az yedi yıldır çalışıyor olması,
 • Temsil edilecek Bulgar üniversiteleri ve liseleri ziyaret etmiş olması,
 • Ülkesinde ofisi olması- mülk sahibi ise tapu ibrazı, kiracı ise kira kontratı istenir,
 • Uluslararası standartlara uygunluk arz eden kalite yönetim sistemi – yetkilendirilmiş bir kurum tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan sertifika ibrazı,
 • Üye adayı firmanın ve sahibinin/yetkilisinin/ resmi borçlarının olmadığına dair borcu yoktur belge ibrazı,
 • AB üyesi ülkedeki en az beş üniversite ve lise yönetiminden referans mektupları,
 • Rehberlik hizmeti verilen en az 30 öğrenciden referans mektupları,
 • Danışmanlık hizmeti verilmiş en az beş öğrenci ailelerinden referans mektupları,
 • Kurulduğundan bu yana eğitim rehberliği hizmeti verirken bir şekilde iş ilişkisinde bulunulmuş en az üç firmadan referans mektupları,
 • Firma personel listesi, personelin üniversite diplomaları ve sabıka kayıtları.

Söz konusu tüm evrakların ibrazı akabinde, 30 günlük süre zarfında evrakların ve ifadelerin doğruluğu hakkında gerekli tüm araştırmalar yapılır ve aday firmanın üyeliği konusunda olumlu veya olumsuz karar verilir.

B.YENİ & GELİŞMEKTE OLAN FİRMA

Başvuru Evrakları

 • Sektörde en az bir yıldır çalışıyor olması,
 • Temsil edilecek Bulgar üniversiteleri ve liseleri ziyaret etmiş olması,
 • Ülkesinde ofis sahibi olması- mülk sahibi ise tapu ibrazı, kiracı ise kira kontratı istenir,
 • Uluslararası standartlara uygunluk arz eden kalite yönetim sistemi – yetkilendirilmiş bir kurum tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği olan sertifika ibrazı,
 • Danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilen kişilere karşı yükümlülüklerin yerine getirileceğine, Dernek Ahlak & Standartlar Nizamnamesi’ne uyulacağına dair 30,000-50,000 Euro arasında banka teminatı veya şirket sahibi/sahiplerinin şahsi senetleri,
 • Üye adayı firmanın ve sahibinin/yetkilisinin/ resmi borçlarının olmadığına dair borcu yoktur belge ibrazı,
 • Eğitim rehberlik sektöründe tecrübe sahibi ve profesyonel olunduğuna dair en az bir yabancı üniversite yönetiminden referans mektubu,
 • Eğitim rehberliği hizmeti verilen en az beş öğrenciden referans mektupları,
 • Danışmanlık hizmeti verilmiş en az beş öğrencinin ailelerinden referans mektupları,
 • Kurulduğundan bu yana eğitim rehberliği hizmeti verirken bir şekilde iş ilişkisinde bulunulmuş en az bir firmadan referans mektupları,
 • Firma personel listesi, personelin üniversite diplomaları ve sabıka kayıtları,
 • Bulgaristan’da Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Sertifikası ibraz edilir. Sertifika detayları için tıklayınız.

Söz konusu tüm evrakların ibrazı akabinde, 30 günlük süre zarfında evrakların ve ifadelerin doğruluğu hakkında gerekli tüm araştırmalar yapılır ve aday firmanın üyeliği konusunda olumlu veya olumsuz karar verilir.

C.TEMSİLCİ ŞAHIS

Eğitim rehberliğini firma statüsünde değil de temsilci şahıs bazında yapmak isteyen üyelik adaylarından istenen evraklar:

 • Noter Tasdikli Nüfus Kâğıdı
 • İkametgâh Senedi
 • Sabıka Kaydı  
 • Motivasyon Mektubu
 • Üniversite Mezunu Olması
 • Biri lise öğretmeni diğeri üniversite hocasından olmak üzere iki adet referans mektubu
 • Bulgaristan’da Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Sertifikası ibraz edilir. Sertifika detayları için tıklayınız.
 • Eğitim rehberliği hizmeti verilen kişilere karşı yükümlülüklerin yerine getirileceğine, Dernek Ahlak & Standartlar Nizamnamesine uyulacağına dair 10,000-20,000 Euro arasında banka teminatı veya şahsi senet.

Söz konusu tüm evrakların ibrazı akabinde, 30 günlük süre zarfında evrakların ve ifadelerin doğruluğu hakkında gerekli tüm araştırmalar yapılır ve aday firmanın üyeliği konusunda olumlu veya olumsuz karar verilir.

Yabancı Dil Okulları - Düşünce Kuruluşları-Eğitim Merkezleri