Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bereketli Topraklar Üzerine

Bereketli Topraklar Üzerine

Türk edebiyatının önde gelen romancılarından Orhan Kemal'in başat yapıtı olarak kabul edebileceğimiz romanı  "Bereketli Topraklar Üzerinde", köylülük, işçi sınıfının durumu, anlatılan insanların sosyal ve bireysel ilişkileri, emek-sermaya çelişkisi üzerine güçlü gözlemler sunan yapıtıdır. Romanın ilginç bir özelliği ise 1954 yılında yapılan birinci baskısı 288 sayfayken 10 yıl sonraki ikinci baskısında 427 sayfaya çıkmış, roman Orhan Kemal tarafından âdeta yeniden yazılmıştır.