Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bir Üniversite, İki Diploma!

Bir Üniversite, İki Diploma!

Bulgaristan’ın marka üniversitelerinde eğitim alırken bir diploma yerine iki diploma ile mezun olabilirisiniz! Nasıl mı?

Açıklama: AD-Ana Dal/Birinci Diploma/, ÇA-Çift Ana Dal/ İkinci Diploma/

Örnek 1.

AD-Ana Dal/Birinci Diploma/:         İşletme Yönetimi

ÇA-Çift Ana Dal/ İkinci Diploma/:   Finans ve Muhasebe, Turizm Ekonomisi veya Pazarlama & Satış

Örnek 2.

AD-Ana Dal/Birinci Diploma/:                    Bilgisayar Mühendisliği

ÇA-Çift Ana Dal/ İkinci Diploma/:              Enformatik, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği  

Örnek 3.

AD-Ana Dal/Birinci Diploma/:                    Psikoloji

ÇA-Çift Ana Dal/ İkinci Diploma/:              Logopedi, Felsefe, Sosyoloji

Merak Edilenler

1.Programların eğitim dili nedir?

Programların eğitim dili İngilizcedir.

2.Programların eğitim ücreti nedir?

Programların yıllık eğitim ücreti 2,700 Euro.

3.ÇAP/İkinci Diploma/ eğitimi için tekrar başvuru yapmak zorunda mıyım?

Hayır. Tekrar başvuru yapmak zorunda değilsiniz. ÇAP/İkinci Diploma/ programına üçüncü sınıftan devam eder dördüncü sınıfta mezun olursunuz.

4.ÇAP/İkinci Diploma/ eğitimi için ADP/Birinci Diploma/ programımdaki İngilizce & Temel Hazırlık Eğitimim kabul edilir mi?

Evet, kabul edilir.

5.ÇAP/İkinci Diploma/’nın eğitim türü nedir?

ADP/Birinci Diploma/ eğitim türü örgün olup ÇAP/İkinci Diploma/’nın eğitim türü ikinci öğretimdir. Dileyenler ÇAP/İkinci Diploma/’nın eğitim türünü uzaktan eğitim ile verilen programlardan da seçebilir.

6.Programların YÖK Denkliği var mıdır?

ADP eğitimi için örgün eğitim talebesi olarak Bulgaristan’da bulunduğunuzdan dolayı ÇAP eğitim türünün ikinci öğretim olmasında herhangi bir sakınca yoktur ki Bulgaristan Milli Eğitim Mevzuatlarına göre başka türlüsü de mümkün değildir. Kaldı ki ikinci öğretim ve uzaktan eğitim türleri YÖK tarafından tanınmakta ve denklik verilmektedir.

7.ADP örgün eğitim alırken aynı veya farklı bir üniversitede uzaktan eğitim alabilir miyim? Başka üniversitedeki uzaktan eğitime kabulümde ADP eğitimimdeki İngilizce & Temel Hazırlık Eğitimim tanınacak mı?

Evet, kesinlikle.

8.Çift Ana Dal Programı /Çift Diploma/ Nedir?

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programıdır.

9.Çift Ana Dal Programlarına ne zaman başvurulur?

İkinci ana dal diploma programına, ana dal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurulabilir.

10.Çift Ana Dal Programına kimler başvurabilir?

Başvuru anında ana dal diploma programındaki AGNO’su en az 100 üzerinden 60  olan öğrenciler ikinci ana dal diploma programına başvurabilirler.

11.Çift Ana Dal Programına başvuran öğrencinin aldığı tüm derslerden başarılı olması gerekli midir?

Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

12.Aynı anda birden fazla Çift Ana Dal başvurusu olur mu?

Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci ana dal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

13.Çift Ana Dal Programının tüm derslerini almak gerekli midir?

Çift Ana Dal Programı ilgili bölümün ana dal programının tüm derslerini kapsar.

14.Çift Ana Dal Programına devam eden öğrencinin ders yükü ne kadar olur?

Çift Ana Dal Programı öğrencileri, hem ana dalda hem de ikinci ana dalda, bir öğrencinin ders alma limitlerini ayrı ayrı kullanabilirler.

15.Çift Ana Dal Programına devam eden öğrenci proje ve bitirme çalışmalarından sorumlu mudur?

Çift ana dal programında hem ana dala hem de ikinci ana dala ait proje ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme çalışmalarının muafiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci ana dalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci ana dal yaptığı bölüm belirler.

16.Çift Ana Dal Programa yatay geçiş yapılabilir mi?

İkinci ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

17.Çift Ana Dal Programındaki  başarısızlık öğrencilerin anadal programını etkiler mi?

İkinci ana dal programı, öğrencinin ana dal programındaki başarısını ve mezuniyetini hiç bir biçimde etkilemez.

18.Çift Ana Dal Programından başarılı olabilmesi için notları ne olmalıdır?

Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için ana dalda GANO’sunun en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin anad alda AGNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 55’e kadar düşebilir. AGNO’su ikinci kez 100 üzerinden 55’in altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir.

19.Çift Ana Dal Programına devam eden öğrenci ana dal programından ne zaman mezun olabilir?

İkinci ana dal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci ana dal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

20.Çift Ana Dal Programından alınan dersler transkripte gösterilir mi?

Çift ana dal programında öğrenim gören öğrencinin ana dal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler transkriptte gösterilir.

21.Çift Ana Dal Programı ne kadar sürede tamamlanması gerekir?

Ana dal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci ana dal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci ana dal diploma programının ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Verilen ek sürede öğrenci, öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

22.Çift Ana Dal Programından kayıt silinmesi hangi durumda oluşur?

Çift ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenci için yurt dışında geçirdiği yarıyıllar bu süreye dâhil edilmez.

23.Çift Ana Dal Programından alınan desrler AGNO’yu etkiler mi?

Çift ana dal programından ayrılan öğrencilerin ikinci ana dal programında almış ve başarılı oldukları dersler transkript ve diploma ekinde gösterilir, ancak AGNO’ya dahil edilmez.

24.Çift Ana Dal Programından ayrılan yandal yapabilir mi?

Çift ana dal programından ayrılan öğrenci, herhangi bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmesi halinde yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

25.Çift Ana Dal Programına devam eden öğrenci Yüksek Lisans programına kayıt yaptırabilir mi?

Ana dal lisans programını bitiren öğrenci çift ana dal programına devam ederken bir yüksek lisans programına kaydını yaptırabilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans programına ilişkin öğrenim ücretini de öder.