Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bireysel ve Akademik Gelişim

Bireysel ve Akademik Gelişim Birimi

Bireysel ve Akademik Gelişim BirimiBUED, tüm öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimini aktif olarak destekler. Bireysel ve Akademik Gelişim Birimi, Bulgaristan’ın marka üniversitelerinde öğrenim gören lisans-yüksek lisans-doktora öğrencilerine ve genç mezunlarına yönelik öncelikli ve temel hizmet felsefesi ile kurulmuştur. Birim, öğrencilerimizin farklı sorumluluklar gerektiren üniversite yaşamına daha kolay, güvenli ve etkin biçimde uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefler. Bu bağlamda, eğitim ve öğretim kalitesini iyileştirmeye yönelik ders değerlendirme çalışmaları da yürütür. Bu çalışmalar kapsamında, öğrenciler ile akademisyenler arasında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesini sağlar.

Birim çatısı altında 6 farklı program vardır:

Akademik İletişim

Akademik İletişim programı, öğrencilerin akademik İngilizce bilgilerini, eleştirel düşünce yapılarını ve genel akademik ve mesleki donanımlarını dersler ve diğer faaliyetler yoluyla geliştirir. Öğrencilerin eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra akademik ve mesleki gelişimini destekler.

Akademik Başarı İzleme ve Danışmanlık Programı

BUED'in öğrencilere lisans öğrenimlerine başladıkları dönemden itibaren danışmanlık vererek destek olmayı amaçlayan, aynı zamanda öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca akademik güçlükler yaşadığı ve desteğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda, akademik hedeflerine ulaşmaya yönelik çalışmalar için başvurabileceği bir destek programıdır.

Mentorlar & Ders Değerlendirme

Mentorlar, Bulgaristan’ın marka üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere keyifli ve kaliteli bir kampüs yaşamı sürmelerine destek olan; aynı zamanda kampüsü tanıtan, kulüp ve sosyal aktiviteler, ders seçimi gibi konularda mentorlar yardımcı olur.

Engelli Öğrenci Destek

Özel Gereksinimli Öğrenci Destek Birimi, fiziksel, psikolojik ve kronik rahatsızlıklara bağlı gelişen engellerden ötürü “Özel Gereksinimi Olan Öğrencilerin” üniversite hayatı boyunca akademik süreçleri en ideal şekilde yürütebilmeleri için destek vermektedir. Ders seçimi, sınıf içinde ve sınav süreçlerinde karşılaşılan güçlükleri ortadan kaldırmaya çalışırken, akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Psikiyatrik ve Psikolojik Hizmetler

Psikoterapi ve Psikolojik Hizmetler Birimi, içinde bulunduğunuz durumları anlama ve çözme, duygu ve düşüncelerinizi ifade etme becerilerinize ve bireysel gelişiminize destek vermeyi amaçlıyor. Bireysel danışmanlık hizmetleri; etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal sınıf, kişisel görüş farklılıkları gözetilmeden ve gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülür.
Ofis, ayrıca Hosts to International Students [SUHISP] programını da yönetir ve yurtdışından gelen misafir öğrenciler için gönüllü ev sahipleri bulur.

Kendini Keşfet Birimi

İhtiyaçlarım neler? Değerlerim neler? Beceri, yetenek ve ilgi alanlarım neler? Güçlü yönlerimle örtüşen fırsatlarım neler? Kariyer seçeneklerim neler olabilir? Kariyerimle ilgili vizyonum ne? Kariyerimi tasarlamak için ne tür stratejilere ihtiyaç duyuyorum?Hedeflerime ulaşmak için güçlü yanlarımı nasıl kullanabilirim? Beni destekleyecek anahtar kişiler kimlerdir? Kariyerimle ilgili karar vermek için yeterli bilgi ve deneyime sahip miyim? Kariyer yolculuğum için B Planım var mı? Kariyer seçeneklerimi artırmak için ne yapabilirim? Gelişim alanlarım neler? Gelecek trendlerinden haberdar mıyım? Nasıl daha etkin sosyal bağlantılar kurabilirim? Kariyer planlarım potansiyelimle paralel mi? Gelecek eğilimlerini göz önünde bulundurduğumda, kariyer seçeneklerim neler olabilir?

Seminerler & Eğitimler

Kariyer Yönetimi Semineri

Kariyer Yönetimi semineri özellikle mezuniyete yaklaşmış olan öğrencilere, çalışma hayatına atılmadan önce hem teorik bilgi vermeyi hem de bazı uygulamalar ile pratik kazandırmayı hedeflemektedir.

Kişinin kendini tanıması, ilgi alanlarını, güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve değerlerini keşfederek kendisine en doğru işi ve ortamı seçmesi kişiye uzun süreli mutlu bir kariyer sağlar. Bu seminer Kendime Yolculuk, Değer Haritam, Kariyer Haritam, Mülakata Hazırlık, Benim Özgeçmişim gibi içerikleriyle sizleri çalışma hayatına hazırlama amacıyla tasarlanmıştır. İş hayatından konuk konuşmacıların, farklı kariyer hikayelerine sahip kişilerin seminere katılarak, sizlerle kendi kariyerlerine ilişkin bakış açılarını paylaşmaları sağlanmaktadır

Kariyerine Bugünden Başla

Kariyerine Bugünden Başla semineri,  BUED’in Bulgaristan’ın marka üniversitelerinde yeni başlayan öğrencileri için üniversite yaşamları boyunca ve sonrasında ihtiyaç duyabileceği, kariyerle bağlantılı gelişim araçlarıyla tanıştıran bir seminerdir.

75 dakika süren seminer Bireysel ve Akademik Gelişim Birimi çalışanları tarafından verilir. Öğrencilere BUED’in tüm hizmetleri ayrıntılı olarak anlatılır, kariyer kavramına ilişkin bakış açıları paylaşılır, öğrenimleri süresince ve sonrasında faydalı olacak kariyer gelişim araçları tanıtılır.  Öğrencilere kariyer yolculuğunu nasıl tasarlayabilecekleri ve hedefleledikleri noktaya gelebilmek için nasıl adımlar atabilecekleri anlatılılır.

Seminerde öğrenciler, ilk yıllarından itibaren, mezun oldukları gün nasıl bir yöne gitmek istedikleri ile ilgili hayallerini tanımlama, adım adım planlama yaparak bu süreci nasıl yönetecekleri, kimlerden ve nasıl destek alabilecekleri ile bilgi edinme fırsatı bulacakaklardır.
Kariyer yolculuğundaki en önemli adım, planlamaya bugünden başlamaktır. Kariyer planınızı oluşturmak için ne çok geç ne de çok erkendir, en doğru zaman bugündür.

İngilizce Profesyonel İletişim Becerileri

BUED tarafından sunulan ve 10 hafta süren uygulama ağırlıklı eğitimde öğrencilerin staj ve iş başvuruları için hazır olması hedeflenir. Öğrenciler yazma ve sunum becerilerini geliştirirken, işgücü piyasasını etkileyen faktörleri eleştirel olarak değerlendirmeyi de öğrenirler. Eğitim esnasında aynı zamanda öğrencilerin mezun olduktan sonraki profesyonel yaşamlarına güvenle başlamalarını sağlayan İngilizce iletişim becerilerinin geliştirilmesine de odaklanır.