Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bulgaristan'da Yan Dal

Bulgaristan’da Yan Dal Eğitimi ve Programları

İlgi duyduğunuz bir programdan dersler alarak sertifika alabilirsiniz!

NBU, ana dal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencilerinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri almalarını ve başarılı oldukları takdirde yan dal sertifikası almalarını sağlar.

New Bulgarian University Yan Dal Programları

Kamu Yönetimi - İngiliz Dili ve Edebiyatı - Animasyon Sinema – Arkeoloji-Antropoloji-Görsel Estetik - Halkla İlişkiler –S ivil ve Kurumsal Güvenlik - Grafik ve İllüstrasyon - Grafik Tasarım - Gazetecilik - Sanat Bilimi ve Yönetimi - Dijital Hizmetler Mühendisliği - İç Mimarlık -Tarih ve İletişim - Sinema ve TV – Logopedi - Pazarlama – Moda - Multimedya ve Bilgisayarlı Grafik - Afiş ve Reklam Tasarımı - Siyaset ve Toplum - Müzik - Siyaset Bilimi - Psikoloji-Reklamcılık - Sahne Sanatı – Sosyoloji -Turizm - Tiyatro –İşletme Yönetimi ve Girişimcilik –Finans - Fotoğrafçılık

American University Yan Dal Programları

Bilgisayar Bilimleri – Ekonomi – Girişimcilik – Antropoloji – Güzel Sanatlar – Sinema – Avrupa Çalışmaları – Tarih – Bilişim Sistemleri – Entegre Pazarlama İletişimi – Gazetecilik ve Kitle İletişimi – Edebiyat – Matematik – Modern Diller ve Kültürler – Psikoloji – Tarih ve Din – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler – Kamu Siyaseti

Merak Edilenler

1.Yandal Programı Nedir?

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

2.Yandal programına ne zaman başvurulur?

Öğrenci, yan dal programına, ana dal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

3.Yandal programına hangi öğrenciler başvurur?

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

4.Yandal programına başvuran öğrencilerin not ortalaması kaç olmalıdır?

Yandal programına başvuran öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki AGNO’sunun en az 100 üzerinden 55 olması gerekir.

5.Yandal programının ücreti nedir?

NBU Yan Dal program eğitimi ücretsizdir.

6.Yandal Programını tamamlayanlara verilen belge diploma yerine geçer mi?

Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yan dal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

7.Bir öğrenci birden fazla yan dal programına başvurabilir mi?

Öğrenciler aynı anda birden fazla yan dal programına başvurabilir; ancak, bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

8.Yandal programına devam eden öğrenciler aynı zamanda çift ana dal programına kayıt olabilirler mi?

Öğrenciler aynı anda bir yandal programı ile çift anadal programına kayıt yaptırabilir.

9.Yan dal programından kaydı silinen öğrenci yeniden aynı yan dala başvurabilir mi?

Yan dal programından kaydı silinen öğrenci yeniden aynı yan dal programına başvuramaz.

Bir yan dal programında kayıtlı öğrenci, başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yan dal programına başvurabilir ve mevcut yan dal programından kaydını sildirerek yeni bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

10.Yan dal programı derslerini kimler belirler?

Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun onayına sunulur.

11.Yan dal programını zamanında bitiremeyen öğrenci için ne kadar ek süre verilir?

Ana dal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır

12.Yan dal sertifikası öğrenciye ne zaman verilir?

Yan dal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden yan dal sertifikası verilmez. Çift ana dal programından ayrılan bir öğrenci, herhangi bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmesi halinde, yandal sertifikası almaya hak kazanır.

13.Yan dal programını öğrenci istediğinde bırakabilir mi?

Yan dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yan dal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

14.Yan dal programından öğrencinin kaydı ne zaman silinir?

Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir. Ancak, uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversitede bulunan öğrenciler için yurt dışında geçirdiği yarıyıllar bu süreye dahil edilmez.

15.Yan dal programından başarılı olunan dersler transkripte görülür mü? Bu dersler AGNO’yu etkiler mi?

Yan dal programından ayrılan öğrencilerin, yan dal programında daha önce başarılı oldukları dersleri transkript ve diploma ekinde gösterilir; ancak AGNO’ya dahil edilmez.