Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bulgaristan Üniversiteleri Eğitim Türleri

Bulgaristan Üniversiteleri Eğitim Türleri

Bulgaristan Üniversiteleri Eğitim Türleri

Bulgaristan üniversitelerinde sunulan eğitim türleri AB Unesco Eğitim Komisyonuna, Bologna Sürecine ve Lizbon Anlaşmasına uygunluk arz eder. Bulgaristan üniversitelerinde dört çeşit eğitim türü mevcuttur. Özetlemek gerekirse:

1.Bulgaristan’da Örgün Eğitim

Tam Zamanlı Eğitim veya Birinci Öğretim olarak da telaffuz edilen Bulgaristan örgün eğitim türünün tüm içeriği ve gereksinimleri Türkiye cumhuriyeti ve Avrupa üniversiteleri ile aynıdır. Bulgaristan üniversitelerinde mevcut olan tüm programlar ve eğitim dereceleri (lisans, yüksek lisans, doktora) örgün eğitim şeklinde alınabilir.

2.Bulgaristan’da İkinci Öğretim

Bulgaristan üniversitelerinde sunulan ikinci öğretim türünün tüm içeriği ve gereksinimleri Türkiye cumhuriyeti ve Avrupa üniversiteleri ile aynıdır. Birçok programlarda lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ikinci öğretim şeklinde eğitim verilmektedir. Bulgaristan’da ikinci öğretim başvuru & kabul koşulları örgün eğitim ile aynıdır.

Bilgilendirme I. İkinci öğretim neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde denklik talebi olacakların bilmesi gereken, takip edilecek yıllık müfredatın tamamlanabilmesi için bir akademik yılının %50 oranında eğitim alınacak üniversitede bulunulması gerektiğidir. Aksi takdirde denklik konusunda sıkıntı yaşanabilir. Diplomasını başka bir AB veya dünya ülkesinde veya T.C. özel sektörde kullanacaklar için sürenin fazla ehemmiyeti yoktur.

Bilgilendirme II. Batı dillerinde PART-TİME, Slav dillerinde ise ZADOCHNO şeklinde bilinen bu eğitim türü maalesef YÖK tarafından yıllardır AÇIK ÖĞRETİM şeklinde algılanmıştır ve muamele görmüştür (burada tercümanların da ciddi hatası mevcuttur). Bu eğitim türünde eğitim almayı planlayanların ve YÖK denklik biriminde çalışanların da bilmesi gereken hayati bilgi ki adı üstünde, zadochno diye verilen bu eğitim türünün İkinci Öğretim olduğudur; asla ekstern, gıyabi, uzaktan olmadığıdır.

3.Bulgaristan’da Uzaktan Eğitim

Uzaktan Lisans Eğitimi

UNESCO, Bologna Süreci ve Lizbon Anlaşmasına istinaden Bulgaristan üniversitelerinde uzaktan eğitim verilmektedir. Uzaktan lisans eğitimleri daha çok aşağıda programlardan ibarettir.

Finans-Bankacılık - Turizm - Kamu Yönetimi - Uluslararası İlişkiler - Uluslararası Ticaret Ve Lojistik İşletme - İşletme & Girişimcilik - Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık - Sağlık Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri - Bilgi Yönetimi - Turizm Ve Otel İşletmeciliği - Emlak Ve Emlak Yönetimi - Marka İletişimi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım - İnsan Kaynakları Yönetimi - Sağlık Yönetimi - Spor Yöneticiliği 

İcra gerektiren meslekler kategorisinde olan tıp bilimleri, mühendislik ve teknik bilimleri, mimarlık ve hukuk gibi alanlarda uzaktan eğitim verilmez, sadece örgün eğitim verilir.

Uzaktan eğitim başvuru & kabul koşulları örgün eğitim ile aynıdır. Uzaktan eğitimin AB ve YÖK denkliği mevcuttur.

Uzaktan Yüksek Lisans Eğitimi

UNESCO, Bologna Süreci ve Lizbon Anlaşmasına istinaden Bulgaristan üniversitelerinde uzaktan eğitim verilmektedir. Uzaktan yüksek lisans eğitimleri daha çok aşağıda programlardan ibarettir.

Bankacılık ve Finans -Uluslararası İşletme -Uluslararası İlişkiler -İşletme -İşletme İletişimi

Turizm -Siber Güvenlik -Ulusal ve Uluslararası Güvenlik -Kamu Yönetimi-Bilişim Teknolojileri-Sağlık Yönetimi – Spor Yöneticiliği-Sanat Yönetimi-İş Psikolojisi ve Yönetim 

Uzaktan yüksek lisans eğitimi başvuru & kabul koşulları örgün yüksek lisans eğitimi ile aynıdır. Uzaktan yüksek lisans eğitimin AB ve YÖK denkliği mevcuttur.

Uzaktan Doktora Eğitimi

Daha çok Profesyonel Doktora /Kariyer Doktorası veya Mesleki Doktora/ eğitimini tercih edenlerin istifade edebileceği bir imkândır. Sağlık Bilimleri hariç hemen hemen her anabilim dalında uzaktan doktora eğitimi alınabilir. 

Uzaktan doktora eğitimi başvuru & kabul koşulları örgün doktora eğitimi ile aynıdır. Uzaktan doktora eğitimin AB ve YÖK denkliği mevcuttur.

Bulgaristan’da Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitim; bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitimin Avantajları Nelerdir?

 • Öğrenci merkezlidir.
 • Fırsat eşitliği sunar.
 • Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
 • Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim sistemidir.
 • Zaman ve mekandan bağımsızdır. Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.
 • Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar.
 • Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir.
 • Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar.
 • İşte çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.
 • Evlilik, askerlik, çocuk sahibi olma gibi nedenler sebebi ile eğitimine ara veren kişilere kaldığı yerden devam etme şansı verir.
 • Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.
 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.
 • Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.
 • Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.
 • Uzaktan Eğitim mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin internet erişimi olan her hangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak sağlar.

4.Bulgaristan’da Bağımsız Çalışma / Bireysel Planlamayla Eğitim   

Bu eğitim türü daha çok lisans tamamlama veya yoğun iş hayatı olan öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Üniversite tarafından atanan bir öğretim üyesi danışmanlığında oluşturulan bireysel eğitim planı sayesinde, her ne kadar bire bir örgün eğitim müfredatı takip edilse de, öğrenci daha esnek ders saatlerinden istifade edebilmekte ve profesyonel hayatını rahatlıkla yürütebilmektedir. Bu eğitim türünde önemli olan akademik danışman ile hazırlanan eğitim planının üniversitenin ilgili mercileri tarafından onaylanmasıdır. Hangi programdan Bağımsız Çalışma ile eğitim alınıp mezun olunabileceğine dair kararı her üniversite kendisi karar verir.