Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bulgaristan Üniversiteleri ve Burslar

Bulgaristan Üniversiteleri ve Burslar

Bulgaristan Üniversiteleri ve Burslar

Anatolia Eğitim & Kültür Vakfı Bursları

Your Success & Our Pride

Vakfın kuruluş amaçlarından biri de Bulgaristan’da eğitim almak isteyen fakat maddi konularda ilgi ve yardım görmek isteyen gençlerin okuyabilmesini BUED ile ortaklaşa çalışmalar yürüterek güven altına almaktır. Bu bağlamda, her yıl burs için yapılan başvuruları değerlendiren Vakıf yönetimi, gerekli koşulları sağlayan ve akademik başarı sergileyen T.C. gençlerine belli miktarlarda yıllık burslar sağlar.

Başvuru Şartları

►Eğitim alınan programda en az %85 oranında başarılı olmak,

►Eğitim alınan dilde C1 seviyesinde olduğunu ispatlamak,

►Eğitimi sona erene kadar bir kere de olsa öğrenci değişim programlarına katılmak,

►Belli bir spor veya sanat dalı ile ilgilenmek,

►Öğrenim göreceği programın taban puanını YKS’de almış olmak.

Burs Olanakları

I. Yıllık Akademik Başarı Bursu: 1500 TL

II. Barınma
Vakıf Burslusu öğrencinin üniversite yurtlarındaki konaklama giderinin %50’si Vakıf tarafından karşılanır.

III. Üniversite Öğrenim Harcı İndirimi
Vakıf Burslusu öğrenciler, yerleştirildikleri üniversitelerde eğitim ücreti üzerinden (halihazırda uygulanan indirimler varsa onların haricinde) yıllık %5-%10 arasında indirim alırlar.

IV. Sağlık Giderleri
Vakıf Burslusu öğrencinin yıllık sağlık güvencesi ücreti Vakıf tarafından ödenir.

V. Bulgarca Dil Eğitimi Desteği
İngilizce eğitim verilecek programlarda öğrenim görecek fakat içinde yaşadığı toplumun dilini öğrenmek isteyen her Vakıf Burslusu öğrencinin Bulgarca A1-A2 dil eğitiminin %50’si karşılanır.

VI. Tek seferlik Geliş-Dönüş Ulaşım Katkısı
Vakıf Burslusu öğrencilere, Bulgaristan’a ilk gelişlerinde ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönüşlerinde, tek seferlik otobüs bileti temin edilir. Biletin öğrenci tarafından alınması durumunda ise bilet masrafı sonradan karşılanır.

VI. Avrupa Birliği Bursları

Vakıf Burslusu bir öğrencinin AB Burslarından da istifade etmesini sağlayacak olan tüm hazırlıklar, başvuru ve takip Vakıf tarafından yapılır. AB yıllık burs ödemeleri programlara göre değişmekle beraber, yıllık ortalama 600-750 Euro arasındadır. 
VI. İkinci Bir Yabancı Dil Desteği

Vakıf Burslusu bir öğrenci İngilizce dışında ikinci bir batı dili ( Almanca, Fransızca, İtalyanca…) öğrenmek istediğinde, en doğru enstitüye kaydı Vakıf tarafından yapılır ve A1-A2 eğitim ücretinin %50’si Vakıf tarafından karşılanır.

VI. Spor-Sanat-Kültür Desteği

Vakıf Burslusu öğrenciye yılda 5 sinema, 5 tiyatro, 3 konser olmak üzere biletler hediye edilir.

Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve AEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

AEV'in bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, AEV’e maddi veya manevi katkıda bulunmayı, imkanı olduğu takdirde kendisi gibi en az bir Türk gencine AEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda AEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu bir vicdani yükümlülüktür.

Avrupa Birliği Bursları

BUED’li bir öğrencinin AB Burslarından istifade etmesini sağlayacak olan tüm hazırlıklar, başvuru ve takip dernek tarafından yapılır. AB yıllık burs ödemeleri programlara göre değişmekle beraber, yıllık ortalama 600-750 Euro arasındadır.

Üniversite Harç İndirim Bursları

Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği ve Anatolia Eğitim & Kültür Vakfı’nın ortaklaşa çalışmaları neticesinde Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üniversite öğrencilerine uygulanacak harç indirim bursları aşasıdaki gibidir:

American University /AUBG/

İngilizce ve üniversite hazırlık eğitimini AUBG’de başarıyla tamamlayan ve lisans eğitimine AUBG’de devam eden ilk 15 öğrenciye:

-İlk sene eğitim harcı üzerinden %30 harç indirimi uygulanır. (AUBG yıllık eğitim harcı 12,300 USD’dir. İlk sene ödenecek tutar 8,610 USD)

-İkinci, Üçüncü ve Dördüncü sene harçlarına ise %20 harç indirimi uygulanır. (AUBG yıllık eğitim harcı 12,300 USD’dir. İkinci, üçüncü ve dördüncü sene ödenecek tutar ise 9,840 USD)

European Higher School of Economics & Management /EHSEM/

İngilizce ve üniversite hazırlık eğitimini AUBG Köprü Program’da başarıyla tamamlayan, lisans eğitimine EHSEM’de devam eden ilk 15 öğrenciye yıllık 1,350 Euro harç indirim bursu sağlanacaktır. ( EHSEM İngilizce yıllık eğitim ücreti 3,850 Euro’dur fakat lisans eğitimine EHSEM’de devam eden ilk 15 öğrenci 3,850 Euro yerine senelik 2,500 Euro ödeyecektir)

International Business School /IBS/

İngilizce ve üniversite hazırlık eğitimini AUBG Köprü Program’da başarıyla tamamlayan, lisans eğitimine IBS’de devam eden ilk 10 öğrenciye yıllık 1,000 Euro harç indirim bursu sağlanacaktır. ( IBS İngilizce yıllık eğitim ücreti 4,000 Euro’dur fakat lisans eğitimine IBS’de devam eden ilk 10 öğrenci 4,000 Euro yerine senelik 3,000 Euro ödeyecektir)

University of Agrobusiness & Rural Development /UARD/

İngilizce ve üniversite hazırlık eğitimini AUBG Köprü Program’da başarıyla tamamlayan, lisans eğitimine UARD’de devam eden ilk 15 öğrenciye yıllık 500 Euro harç indirim bursu sağlanacaktır. ( UARD İngilizce yıllık eğitim ücreti 2,250 Euro’dur fakat lisans eğitimine UARD’de devam eden ilk 10 öğrenci 2,250 Euro yerine senelik 1,750 Euro ödeyecektir)