Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bulgaristan Üniversitelerinin YÖK Denkliği

Bulgaristan Üniversitelerinin YÖK Denkliği & Sorular

Gerçekler konuştuğunda, tanrılar bile susarmış! Bulgaristan’da bilgece eğitim & yaşam.

Bulgaristan Üniversitelerinin YÖK Denkliği & Sorular

Dünyada da saygınlığı olan, uluslararası prestijli üyeliklere sahip Bulgaristan Marka Üniversitelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde olduğu gibi diğer dünya ülkelerinde de tanınırlığı ve denkliği vardır.

Sorular & Cevapları

Bulgaristan üniversitelerinin denklikleri var mıdır?

Evet, Bulgaristan üniversitelerinin tanınırlıkları vardır. Mezuniyet sonrası kamuda görev alacak ve denklik talebi olacakların denklik başvurusu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenir.

Bulgaristan’da üniversite eğitimine başlamak istiyorum. ÖSYM sınavlarına girmek zorunda mıyım?

Hayır. YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda eğitiminize başlayabilirsiniz. Ancak denklik başvurunuz Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecektir. Yurtdışında eğitime başlama koşullarını düzenleyen ilgili kararlar geri alınmıştır.

Hangi eğitim alanları mezunlarına STS uygulanır? Hangi durumlarda STS uygulanmaz?

Fizyoterapi ve Rahabilitasyon, Ergoterapi, Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık, Öğretmenlik, Hukuk, ve Mühendislik mezunlarına STS uygulanır. Denklik başvuru sahibi yurtdışında bu eğitimine başladığı yıl YKSden aynı bölümü Türkiye üniversitelerinde okuyabilecek seviyede puan aldıysa denklik başvurusunda herhangi bir STS uygulanmaz.   

Mühendislik alanları örnek STS için tıklayınız.

STS Kılavuzu için tıklayınız.

Hangi eğitim alanları mezunlarına STS uygulanmaz? Peki, STS uygulanmıyor ise hangi kriterlere göre denklik veriliyor?

Mimarlık, IT, İktisadi ve Yönetim Bilimleri, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar alanlarına STS uygulanmaz. Bu alan mezunlarının denklik başvurularının incelenmesi sonucunda, eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye'deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde ve stajında eksiklik bulunmayanlara denklik verilir. Şu ana kadar bu alan mezunlarına STS uygulandığı görülmemiştir.

Fizyoterapi ve Rahabilitasyon, Ergoterapi, Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Eczacılık, Öğretmenlik, Hukuk ve Mühendislik alanlarında mezuniyet sonrası İlmi Hüviyet Sınavına veya STS tabi olmadan direk denklik alma şansım var mı?

Evet, var. Bulgaristan’da eğitime başladığınız yıl şayet YKS sonucunuz bu bölümlerden birini Türkiye üniversitelerinde okumaya yeterli ise, mezuniyet sonrası direk denklik alırsınız. Veya

YKS sonucunuz olmadan başladığınız eğitiminizi uluslararası kabul edilen sınavlardan birini alarak tamamlar iseniz, yine direk denklik alabilirsiniz.

Bulgaristan üniversitelerinden Türkiye üniversitelerine yatay geçiş yapabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz. Bulgaristan’da  üniversite eğitiminize başladığınız yıl veya üniversite eğitiminiz esnasında YKS’na girip yeterli puanı almalısınız; ya da YÖK tarafından kabul edilen uluslararası geçerli bir sınava girip yeterli puan almalısınız. Bu sınav şartlarından birini ve ilgili üniversitenin yatay geçiş şartlarını sağladığınız ve kabul edildiğiniz takdirde yatay geçiş yapabilirsiniz. Başka türlüsü yalan, sakın aldanmayın!!!

Türkiye üniversitelerinden Bulgaristan üniversitelerine yatay geçiş yaptığımda ve mezun olduğumda denklik alabilir miyim?

Kesinlikle denklik alırsınız. YKS sonucunuz ile bir Türkiye üniversitesinden kabul edilip eğitim aldığınızdan dolayı eğitiminizi Bulgaristan’a transfer etseniz bile mezuniyet sonrası direk denklik alır, herhangi bir STS’na tabi olmazsınız.

Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) nedir?

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, programın niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, stajlar ve projeler yönünden eksiklik tespit edildiğinde ve/veya tereddüt oluştuğunda söz konusu programın niteliğine göre ders tamamlama, staj tamamlama, proje yapma veya sınava tabi tutma gibi uygulamalardan birinin, birkaçının veya tamamının kullanılarak kazanımların elde edilme düzeyini ölçme, değerlendirme ve belirlemeye yönelik işlemler bütünüdür.

Seviye Tespit Sınavının konu kapsam ve ağırlıkları nelerdir?

Seviye Tespit Sınavının konu kapsam ve ağırlıkları alanlarına göre STS kılavuzunda yer almaktadır.

STS'de başarılı olabilmek için en az kaç puan almam gerekmektedir?

Seviye Tespit Sınavlarında başarılı sayılabilmek için asgari puan 100 üzerinden en az 40 puandır. Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespitlerinde başarılı sayılabilmek için asgari puan 100 üzerinden en az 50 puandır.

Mezuniyet sonrası denklik almam şart mı?

Şayet kamu görevinde bulunmayı düşünmüyorsanız veya herhangi bir AB ülkesinde çalışmayı düşünüyorsanız denklik almak zorunda değilsiniz.

Bulgaristan diplomaları diğer Avrupa ülkeleri veya Amerika’da geçerli mi?

Evet. BG diplomaları diğer AB ülkelerinde ve Amerika’da geçerlidir.

Bir Bulgar ve bir İngiliz üniversitesi tarafından çift diplomalı eğitim şeklinde sunulan bir programdan mezun olduğumda hangi diplomama göre denklik alacağım’? Bulgar mı İngiliz diplomama göre mi? Veya her ikisine de mi denklik verilecek?

Bu sorunun cevabını bilmiyorum sevgili öğrenci. Aslında fikrim ve kanaatim var ama hala YÖK’ten bu konuda resmi ve net bilgi alınabilmiş değilJ

Bir üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığından nasıl emin olabilirim?

Yök Denklik Birimi ile irtibata geçerek gerekli bilgiye sahip olabilirsiniz.

ÖSYM sınavlarında eğitim almak istediğim programla alakalı puanı almış bulunmaktayım. Bulgaristan Marka Üniversiteleri programlarına kayıt olduğumda denklik sürecim nasıl olacak?

İlgili programın taban puanı ve üstünü alarak kayıt olan öğrenci, Türkiye’deki bir üniversiteden mezun olmuş öğrencilerle aynı haklara ve denkliğe sahiptir.

Tanınma ve Denklik aynı şey midir?

Yurtdışında eğitim almaya karar veren öğrenci ve velilerin ilk aklına gelen soru “YÖK DENKLİĞİ VAR MI?” olur. YÖK denkliğiyle ilgili uygulamalara geçmeden önce, bu uygulamalarla ilgili genellikle karıştırılan iki önemli başlığı tanımlamak gerekiyor.

Tanınma

Tanınma üniversiteler ile ilgili bir durumdur. Yurtdışında gideceğiniz ülke, üniversite, üniversitenin fiziki yapısı, kadro yapısı, eğitim uygulamaları vb. kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna; daha doğrusu eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına karar verilir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekir. Genellikle devlet üniversiteleri ile geçmişi olan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınır.

Yurtdışında okuyacağınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını öğrenmek için YÖK’e dilekçe vermeniz gerekiyor. Dilekçeye adınızı, soyadınızı, telefonunuzu, adresinizi, istenen okulun tam adını (Orjinal adı, İngilizce adı, Türkçe adı), okulun bulunduğu ülkeyi, şehri, ilgili bölümün adını, almak istediğiniz eğitim düzeyini (ön lisans, lisans, yüksek lisans) mutlaka yazınız, daha sonra YÖK Denklik Birimi’ne posta ya da kargo ile gönderiniz. Cevap en geç 15 gün içinde dilekçede belirtilen adrese postalanır.

Telefon (Denklik İşlemleri ve Başvuru Sorgulama): 444 8 965 (444 8 YÖK)
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539 Bilkent / ANKARA
E-posta: [email protected]

Denklik

Denklik almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir konudur. Temel olarak anlamı eğitiminiz boyunca almış olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerik ve yoğunluklarıyla uyumlu olması aranır. Bu uyum ve uygunluk varsa aldığınız diplomaya denklik verilir. Bu uyumun olmaması durumunda ise, eksik görülen dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da denklik sınavına girmeniz istenebilir.

Akreditasyon, Tanıma ve Denklik Nedir?

Akreditasyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır.

Akreditasyon sisteminin amaçları:

1) Yükseköğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ile

2) Diploma ve unvanların karşılaştırılabilmesine yardımcı olmaktır.

Türkiye'de yasalar nedeniyle gerek "Tanıma" gerekse "Diploma Denklik Süreçleri"nde akreditasyon işlemleri Kurulumuz tarafından yerine getirilmektedir.

Tanıma kavramı, 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği" 3. maddesi k bendinde; "Diplomayı veren yurt dışı yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesi" olarak tanımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını tanıma veya tanınmama haklı saklı olmakla ve ayrıntıları Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği ve yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumları, Programları ve Derecelerinin Tanınmasına İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenmekle birlikte temel olarak aşağıdaki hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitim programının;

1) Öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması,

2) Akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve

3) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından da tanınması gerekmektedir. 

Denklik;

Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesidir.

Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından alınacak diplomaların denklik işlemi ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/p maddesi ve Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmesine dayanarak hazırlanan 05.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan " Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği " hükümleri, 5463 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan 11/4/1997 tarihli "Lizbon Sözleşmesi" ve " Yükseköğretim Yürütme ve Genel Kurul Kararları" hükümleri uyarınca yapılmaktadır.

Denklik İşlemleri

"Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşunun Kurulumuzca tanınması halinde denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı incelenerek yapılırken, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı" incelenmek suretiyle yapılmaktadır.

Bologna Süreci Nedir?

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile Türkiye'nin de dahil olduğu 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilecek hale getirilecektir.Avrupa Yükseköğretim Alanında gerçekleşmesi arzulanmayan tek şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanında hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden diğerine geçiş kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

Lizbon Sözleşmesi Nedir?

AB bölgesinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin sözleşmedir.

Anlaşmanın tam metni için tıklayınız

Lizbon Sözleşmesi

Denklik hakkında en güncel bilgilere nereden ulaşabilirim?

Denklik hakkında en güncel ve yasal bilgilere erişmek için tıklayınız.

Tüm sorular ve cevapları YÖK Denklik Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar incelenerek BUED tarafından hazırlanmıştır.