Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bulgaristan’da Eğitim & Bilgi Kirliliği

Bulgaristan’da Eğitim & Bilgi Kirliliği

Bulgaristan’da Eğitim & Bilgi Kirliliği

Bulgaristan üniversiteleri söz konusu olduğunda uluslararası alanda kendini ispatlamış, marka değeri olan üniversiteleri seçmenizde fayda vardır. Neydi düsturumuz? Öz ile muhatap olmak var iken kabuklar ile uğraşmamak! 

Özellikle net ortamında rastladığınız, yetkilisi olunamayan haliyle etki ve değer yaratılamayan okullara dair yapılan kifayetsiz ve eksik tanıtımlara; net ve açık olan konular hakkında bile paylaşılan farklı bilgilere; hatta aleyhte yaratılan algılara planlarınızı ve hedeflerinizi kurban etmeyin.  

Denklik

Bulgaristan Marka Üniversitelerinin tanınırlığı ve buna binaen denkliği de mevcuttur. Yok diyen her kim ise, ki bu anca kasıtlı söylenir veya cehalete istinaden, her platformda görüşmeye hazır uzmanlarımız mevcuttur. Hatta bu konuda spekülasyon yapan her kim veya kimler var ise, biz onlara direk çağrıda bulunuyoruz. Kapalı kapılar ardında müphem ifadeler kullanarak vatandaşları yanlış yönlendirmek yerine buyursunlar CNN veya başka bir TV kanalında canlı yayında milletin karşısına çıkalım ve konuşalım. Söz, TV programını ayarlamak da bizden!

İkinci Öğretim & Denklik

Bu konuda en büyük ve hukuki mesuliyet ehil tercümanlara düşmektedir. Yurtdışında İkinci Öğretim eğitim türünü uzaktan, gıyabi, ekstern diye tercüme ederlerse bir öğrencinin ikinci öğretim türünü yanlış tercümeye kurban etmiş olurlar. Slav dillerinde ZADOÇNO veya İngilizcede Part-Time diye ifade edilen eğitim türü müfredat ve işleyişi gereği İKİNCİ ÖĞRETİMDİR. Kati surette uzaktan, açık öğretim, gıyabi veya ekstern değildir. Bunu tercümanların bilmesi gerektiği gibi YÖK Denklik Biriminin de bilmesi gerekir.  Açık öğretim eğitim türü T.C. ait bir uygulamadır ve dünyada bir karşılığı yoktur. 

Örgün Eğitim & Denklik

ÖSYM sınav sonuçları veya ÖSYM sınavları harici yurtdışında eğitim alan öğrencilerin 05 Aralık 2017 tarihli, YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ’ne göre denkliklerinde bir kısıtlama yoktur.

Uzaktan Eğitim & Denklik  

ÖSYM sınav sonuçları veya ÖSYM sınavları harici yurtdışında eğitim alan öğrencilerin 05 Aralık 2017 tarihli, YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ’ne göre denkliklerinde bir kısıtlama yoktur.

Uzaktan öğretim tanıma ve denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan öğretim programlarından alınan diplomaların tanıma ve denklik işlemlerinde, örgün eğitim için geçerli olan inceleme esaslarına ek olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Uluslararası anlaşmalarla kurulan yükseköğretim kurumlarındaki veya resmî dili Türkçe olan ülkelerdeki uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere yurtdışı yükseköğretim kurumlarındaki uzaktan öğretim program dilinin Türkçe olmaması.

b) Uzaktan öğretim programı kazanımlarının aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımları ile uyumlu olması.

c) Uzaktan öğretim programının mezuniyet için gerekli kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün eğitim programının kredi toplamına eşit veya toplamından daha fazla olması.

ç) Mezun olunan uzaktan öğretim programının karşılığının, Türkiye’deki uzaktan öğretim programları içinde yer alması.

d) Öğrenim görülen dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puanların alınmış olması.

(2) Uzaktan öğretim yoluyla mezun olunan programın kazanımları ile aynı alandaki örgün eğitim programı kazanımlarının değerlendirilmesi neticesinde alınan eğitimin veya kazanımlarının yetersizliği ile ilgili şüphe oluştuğunda başvuru sahibi, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde SYBS işlemlerine tabi tutulur.

Sınavsız Kabul & Adaletsizlik

Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri YÖS veya lise genel not ortalamasına binaen yabancı uyruklu öğrencileri kabul ediyor ve eğitim veriyorlar ise aynı şekilde Bulgaristan dahil tüm AB ülkeleri de (Avusturya ve Almanya hariç) YKS sonucu olmadan da sadece lise dersleri not ortalamasına istinaden öğrenci kabul eder. Sadece tıp üniversitelerinde kimya ve biyoloji bilginizi ölçen giriş sınavı mevcuttur. 

Bu konuda Polonya veya Macaristan ne ise Bulgaristan da odur. Bu gerçeği asla aklınızdan çıkarmayın.

Unutmayın! YÖK Yurtdışı Yükseköğrenim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği Bulgaristan’a, Bosna Hersek’e veya başka bir ülkeye özel hazırlanmış bir yönetmelik değildir. Adı üstünde: YURTDIŞI. Yani Türkiye Cumhuriyeti dışında eğitim alınan tüm ülkeleri kapsar. NOKTA!

Artı yurtdışında eğitim alınabilmesi için YÖK’ün herhangi bir ÖSYM şartı yoktur. Sadece YKS puanı ile giden ve gitmeyene nasıl denklik verileceğine dair düzenlemeler mevcuttur. Bu süreçlerin nasıl işleyeceğini de YÖK yönetmeliğinde açık şekilde ifade edilmiştir. Kaldı ki kamu kurumunda görev almayı düşünmeyen mezunlar için YÖK denkliğinin herhangi bir ehemmiyeti bile yoktur.

Türkçe Eğitim

Bulgaristan Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı ve üniversitelerin de uyguladığı eğitim dili Türkçe olan herhangi bir program yoktur ve hiç bir zaman da olmamıştır. Eğitim dilleri genelde Bulgarca, İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. O yüzden lütfen bu tarz söylemlere, vaatlere kanmayın ve kesinlikle itibar etmeyin. 

Eğitim dili Türkçe olan programlara kati surette denklik verilmeyeceğine ve başvuruların red edileceğine dair YÖK kararı aşağıdaki gibidir:

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere

 

Yurt Dışında Türkçe Eğitim

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.

Bilginize.

Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği