Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Bulgaristan’da Türkçe Eğitim

Bulgaristan’da Türkçe Eğitim

Gerçekler konuştuğunda, tanrılar bile susarmış!Bulgaristan’da bilgece eğitim & yaşam.

Son yıllarda tarafımıza yollanan e-postalarda veya telefon görüşmelerinde sorulan sorulardan bir tanesi de Bulgaristan’da Türkçe eğitimin olup olmadığıdır. Bu konuda ciddi spekülasyonların yapıldığı ve buna binaen de ciddi boyutta mağduriyetlerin yaşandığı aşikardır.

Sevgili Arkadaşlar,

Bulgaristan Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı ve üniversitelerin de uyguladığı eğitim dili Türkçe olan herhangi bir program yoktur ve hiç bir zaman da olmamıştır. Eğitim dilleri genelde Bulgarca, İngilizce, Fransızca ve Almanca’dır. O yüzden lütfen bu tarz söylemlere, vaatlere kanmayın ve kesinlikle itibar etmeyin. 

Eğitim dili Türkçe olan programlara kati surette denklik verilmeyeceğine ve başvuruların red edileceğine dair YÖK kararı aşağıdaki gibidir:

Yurt Dışında Yükseköğrenim Görmek İsteyenlere

Duyuru (25.08.2016)

Yurt Dışında Türkçe Eğitim

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla öğrenim dilinin Türkçe olduğu belirlenen programlar veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki Türkçe yükseköğretim programları dışında (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi haricinde), yükseköğretim kurumlarının açtığı ve öğrenim dili Türkçe olan programlardan alınan diplomalar için yapılan başvurular reddedilmektedir.

 

Bilginize.

Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği