Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Doktora

Bulgaristan'da Doktora

Bulgaristan’da kuruluşları çok eski yıllara dayanan üniversiteler, öğrencilere birçok seçenek sunmakta ve çok sayıda doktora öğrencisinin eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek akademik kadroyu bünyesinde barındırmaktadır. Doktora eğitimiyle ilgili Bulgar yöntemi, Avrupa’nın her yerinde doktora eğitimi için öngörülen gereksinimlerin aynısıdır.


Special credits to TEDx Talks

BUED ile Bulgaristan’da doktora eğitimini tamamlamış ve doktora eğitimine devam eden yüzlerce öğrenci bulunmaktadır. Bunların bir kısmı, bugün Türkiye Cumhuriyeti üniversite ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak hizmet vermektedir, diğerleri ise, kamu kuruluşu ve özel sektörde, üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır.

BUED ’in amacı, Bulgaristan’ın akredite akademi ve üniversitelerinde; lisans derecesine sahip adaylara farklı akademik alanlarda Yüksek Lisans, Doktora ve Post-Doktora çalışması olanağını sağlamaktır.


Special credits to TEDx Talks

Akademik Doktora

Akademik Doktora

Akademik Doktora adayları daha çok üniversitelerde öğretim üyesi konumunda yer almak isteyen adaylar tarafından tercih edilmektedir. Akademik doktora mezunları bir kamu kurumu olan üniversitelerde görev alacaklarından mezuniyet sonrası ÜAK denklik sürecine tabi olurlar. Bulgaristan’da veya yurtdışında akademik doktora eğitimi alanların eğitim türü örgün/tam zamanlı/ olmak zorundadır.  

Profesyonel Doktora / Mesleki Doktora

Profesyonel Doktora / Mesleki Doktora

Akademik doktoralara istinaden Profesyonel Doktora / Mesleki Doktora-Kariyer Doktorası/ yapanların amacı hâlihazırda profesyonelce yapmakta oldukları işler ile alakalı bilgileri keşfetmek ve kariyerlerini bir üst merhaleye taşıyabilmektir. Bu tarz Profesyonel Doktoralar daha çok ekonomi, yönetim, işletme gibi alanlarda yapılır ve genelde iş adamları veya profesyonel yöneticiler tarafından tercih edilirler. Profesyonel Doktora mezunu kişi bir kamu görevinde yer almayacağından dolayı herhangi bir denklik sürecine de tabi değildir. Türkiye özel sektör dahil dünyanın her yerinde doktorası geçerli olup kartvizitine Phd yazabilir ve imza yetkisini de kullanabilir.

Esnek eğitim saatleri ve programları itibariyle Profesyonel Doktora yapanların eğitim türü tercihi genelde ikinci öğretim veya uzaktan eğitimlerdir. Profesyonel Doktora eğitiminde neden sorusundan ziyade daha çok nasıl sorusuna odaklanırsınız.

Post Doktora

Doktorasını yapmış, fakat alanı ile alakalı daha derinlemesine araştırma yapmak isteyen; araştırma yaparken üniversitede görev alan ve kariyerini bir üst merhaleye taşımak isteyen kişiye postdoc denir.

Post-doktora eğitimi yükseköğretim kurumlarında, akademilerde yapılabileceği gibi, bilimle iştigal eden özel enstitülerde de yapılabilir. Genel çerçevede yükseköğretim kurumlarında yapılan post-doktora eğitimi kurum tarafından finanse edilirken; özel enstitülerde yapılan post-doktora eğitimi araştırma yapan kişi veya kişiler tarafından finanse edilmektedir.Bulgaristan’da hangi alanlarda post-doktora yapılır? Özel enstitüler var mıdır? Finansman maliyetleri nelerdir? Post-doktora süreleri nelerdir? Post-doktora sonrası ne tür belge, evrak veya diploma verilmektedir? gibi sorular için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Sayıların dili ile  BUED PHD EĞİTİMİ

7 YILDAN BERI

1 PİYASADA TEK & BİR NUMARA

126 SUNULAN DOKTORA PROGRAMI

236 AKADEMIK DOKTORA MEZUNU

156 DEVAM EDEN AKADEMIK DOKTORA

76 PROFESYONEL DOKTORA MEZUNU

67 DEVAM EDEN PROFESYONEL DOKTORA

24 YETKİ ALINAN ÜNIVERSİTE SAYISI

5 İNGİLİZCE, FRANSIZCA, ALMANCA, RUSÇA, BULGARCA DOKTORA DİLLERİ

%100 KABUL & MEZUNİYET GARANTİSİ

12 YILIN HER AYI BAŞVURU & KABUL İMKANI

9 ŞU ANA KADAR MEZUN EDILEN ÖĞRENCİLERİN ÜLKE SAYISI

Zorunlu Açıklama

Bulgaristan Doktora Adaylarına ve Saygıdeğer Kamuoyuna,

Non ragioniam di lor ma guarda e passa!

Bulgaristan'da DoktoraVergilius’un dediğini yapacağız. Üzerlerinde durmaya değmez, bir bakıp geçeceğiz! Sonrasını da siz, doktora adayları ve saygıdeğer kamuoyunun takdirine bırakacağız.

Evet, üzerlerinde durmaya değmez ve yıllardır işimizle iştigal ettiğimizden dolayı üzerlerinde duracak pek de zamanımız olmadı gerçi. Her ne kadar bu konuya zaman ayırmak ve herhangi bir şey yazmak istemesek de, doğru ve profesyonel çalışan eğitim danışmanlık firmalarını bir araya getiren ve Bulgaristan’da lisansüstü eğitim danışmanlığı ve mentörlüğü yapan ilk ve tek kurum olmamız hasebiyle; internet ortamındaki bilgi kirliliğini, eksik ve yanlış ifadeleri gördükçe ve tarafımıza ulaşan mağdur T.C. vatandaşı sayısının arttığını fark ettikçe konuya dair birkaç satır yazmamızın ve sizleri aydınlatmamızın elzem olduğuna kanaat getirdik.

Sevgili Arkadaşlar,

Doktora eğitimi bir planlama sürecidir. Bu süreçte inkişaf esastır. Ve bu süreçte şans faktörü sıfırdır; kurnazlık işlemez. Ve bu süreçte asla unutulmaması gereken gerçek, Bulgaristan doktora eğitim sürecinin başarılı herhangi bir AB üniversitesi doktora eğitiminden farklı olmadığıdır. Yani başvuru dosyası, mülakat, lisansüstü giriş sınavları, tez önerisi, vaka çalışması, projeler, dersler ve sınavlar, doktora yeterlik, tez izleme, tez sınav ve savunmaları gibi kavramlar nerede doktora yaparsanız yapın ortak kavramlardır. Kendileri doktora yapmamış, herhangi bir kongreye katılımı veya sunumu olmamış, proje hazırlanışı ve tebliğinden habersiz, bir şekilde lisans mezunu olmuş kişilerin sizlere bu mevhumlar konusunda kılavuzluk etmesi ve mentörlük yapabilmesi düşünülemez. Haliyle sizlere anlatacakları veya sitelerine yazacakları da KDV’si olmayan ve bedava bir egzersiz olan atıp tutmaktan ibaret kalacaktır.

Ne yazıktır ki, bu egzersizlere inanan veya kanan vatandaşlar da olabiliyor. Bu egzersizleri rutin hale getirenlerin söylediklerinde veya yazdıklarında tutarlı olma ve sizlerin doktora süreçlerini başarıyla yürütme gibi bir dertleri olmaz. Onları tek ilgilendiren söyledikleri veya yazdıkları arasında ansızın bir konunun dikkatinizi çekmesidir. Çünkü sizin, tek bir noktaya takılıp diğerlerini unutacağınızı bilirler. Siz de o diğerler hakkında bilgi sahibi olmadığınız veya merak etmediğiniz için (veya çok basite indirilişi işinize geldiği için) saçma sapan, sonu olmayan ve karşılıklı kandırılma suçlamaları ile son bulan bir sürece girersiniz.

Sevgili Doktora Adayları,

Sizden ricamız, lisanüstü eğitim danışmanlığı & mentörlüğünü 4-5 evrak teslimine indirgeyenlerle; vaka çalışması dediğimizde, “Hayırdır abey, olay mı var?” diye tepki verenlerle; mülakat dediğimizde kafasında evlilik programı canlandıranlar ile yola çıkmamanızdır. Doğru bir yolu yanlış kişilerle yürümenin faturası sizlere ağır olacaktır. Ağır olacaktır diyoruz, çünkü kastettiğimiz sadece maddi kaybınız değildir, o her zaman telafi edilir. Peki ya statü ve kariyer olanakları kayıplarınız? Yani zaman kaybınız?!

Tanrının insana vermiş olduğu en değerli şey, bilirsiniz, ZAMANDIR! Ve özellikle profesyonel gelişimini devam ettirebilmek isteyenlerin hâlihazırda var olan mesleki ve ailevi sorumluluklarından dolayı gündüz vakti mumla aradıkları şeydir zaman. Ve Stefan Zweig der ki, bir anlık erken davranma ya da bir anlık geç harekete geçme; bu anı, yüzlerce kuşak da geçse asla geri getiremez ve bu yitirilen an bireylerin ve ulusların yaşamını ve hatta bütün bir insanlığın yazgısını belirler. Doğru bir işi yanlış kişilerle yapınca kaybedeceğiniz paraları boş verin fakat bu zaman tanımlamasından sonra hayatınızdan çalınacak üç yılı bir daha düşünün!

Ve sadece düşünmeyin, bizi de dinleyin. Bulgaristan’da doktora yapın veya yapmayın, ama yapma niyetiniz hasıl olduğunda lütfen bizi mutlaka dinleyin!

Bizi dinleyin ki,

  • Doktora dereceniz aşil topuğunuz olmasın
  • Gerçekler ile yürüyün ve maskeli balolarda boy göstermenize gerek kalmasın
  • Her şeyden az bilenler ile değil bir şeyden çok bilenler ile tanışın
  • Başı kel olup elinde tarakla gezenlerin kurbanı olmayın
  • Danten’in İlahi Komedyası’nı okumaktan ziyade bizzat piyesini oynamak zorunda kalmayın
  • Yaşadığı işi yapanlarla beraber olun çünkü insan yaptığı şeydir
  • 3 liralık işi 15 liraya yapmayın; 9 liralık işi de 4 liraya yaptıramayacağınızı keşfedin
  • Ve baltanın nakış işleyemeyeceğini her zaman hatırlayın.

Konuya dair görüşlerimizi kısaca paylaşırken şunu da bilmenizi isteriz; biz sadece Bulgaristan’da doktora danışmanlığı ve mentörlüğü yapan bir kurumuz. Bu yazıyı kaleme alma ve tarihe kısa not düşme sebebimiz de ondandır. Çünkü biliyoruz ki, her yerde olan hiçbir yerde değildir! O yüzden bizim sitemizde hizmet veremeyeceğimiz ve sadece bir kandırmacadan ibaret olan onlarca ülke adı ve üniversitelerini göremezsiniz. Çünkü hayata ve iş dünyamıza olan bakış açımızı iki kelime şekillendirmiştir. Ehliyet ve Liyakat.

Bir hikâye ile noktayı koyalım. Turgenyev ölüm döşeğindeyken, Tolstoya bir mektup yazar: “Yaratıcılığınızın en verimli yıllarını dünya için bir anlam taşımayan dinsel iktidarın gücü için harcamayınız; edebiyata geri dönünüz, sizin yeteğiniz orada…”

Hadi bakalım, herkes yeteneklerinin olduğu yere geri dönsün!

Saygılarımızla,

Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği