Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Eğitim Rehberliği Ahlak & Standartlar Nizamnamesi

Eğitim Rehberliği Ahlak & Standartlar Nizamnamesi

Tüm üyelerin tabi olacağı durumlardır

Genel İlkeler

Eğitim rehberliği hususunda hizmet veren ve kendini geliştirmek isteyen her rehber:

 • Rehberliğini yapmış olduğu her öğrenci ve öğrenci adayına, onunla ilgili olarak üstlenmiş olduğu her türlü görev için düzenli, dengeli ve detaylı bilgiler sunmak ve bunun ışığında da görevin sonuçlanmasına dair fikir ve önerilerini beyan etmek zorundadır.
 • Yüksek ahlak standartlarına sahip olmak ve bu durumu devam ettirmek zorundadır.
 • Fikir alışverişi ve özgürlüğüne önem vermek, öğrenci ile ilgili durumları çalışma arkadaşları ile istişarede bulunarak, öğrenci ile alakalı olan her konu ve durumu öncelikli işi olarak algılamak ve yapmak zorundadır.
 • Eğitim rehberliği kalitesini nasıl daha yükseltebilirim sorusuyla alakalı araştırma ve geliştirme çabaları içinde olmak zorundadır.
 • İcra etmiş olduğu her işin yükümlülüğünü taşıdığını ve topluma karşı da sorumlu olduğunu bilmek zorundadır.

Değerler

 • İş namusunu ve şahsi dürüstlüğü korumak, akademik ortamda ve yaşadığı toplumda örnek bir kişilik sergilemek, öğrencinin haklarını savunmak.
 • Her detaya önem vererek öğrenciyi dikkatlice dinlemek ve bunun sonucunda da öğrencinin ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek.
 • Her zaman profesyonel yardım sağlama girişimi ve gayretinde bulunmak ZORUNDADIR.

Kaide & Uygulamalar

Profesyonel rehberlik & aracılık hizmeti verirken rehberler:

 • Yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmadıkları konular hakkında risk alamaz ve taahhütte bulunamazlar. Firmasında yapmış olduğu istişareler sonucunda da hala bir çözüm sunamıyorsa, öğrenciyi kaybetme riskini göze alarak doğruyu söylemek zorundadır.
 • Üstlenmiş oldukları rehberlik & aracılık hizmetlerinin içeriğini, sınırlarını, hizmet süresini ve tabiatını, sorumlulukların tahsisinin ve ödeme esaslarının nasıl yapılacağını müşterisine yazılı ve açık bir şekilde bildirmek zorundadır.
 • Sunmuş olduğu rehberlik & aracılık hizmetlerine dair görüşmeleri ve sözleşmeleri yaparken, ahlak ve fazileti asla elden bırakmamalıdır.

Sözleşmedeki Maddeler Yerine Getirilirken

 • Öğrencinin şahsen herkesçe bilinmesi gerektiğine inandığı bilgi ve malumatı kendisi kamuoyuna açıklamadan önce, öğrenciye dair her bilgiyi gizlilik içinde tutması gerektiğini bilerek
 • Hizmete dair her türlü ürün, program ve önerileri öğrenci ile zamanında konuşup anlatarak
 • Dikkatli bir planlama ile süreci sürekli analiz ederek ve etkili kontroller yaparak
 • Sunmuş olduğu rehberlik hizmetine dair %100 sorumluluk alarak
 • Rehberlik hizmet süresi sözleşmeye göre sona erse bile profesyonel yaklaşım ve hizmetini tekrar sunarak
 • Taahhüt edilen tüm hizmetlerin gerçekleştirilmesi süresince öngörülemeyen değişiklikler söz konusu olduğunda öğrenci ile her detayı net bir şekilde konuşarak öğrencinin durumunu güvence altına almak zorundadır.

Sunulan Hizmetler Boyunca Rehberler

 • Profesyonel bütünlük ve dürüstlüğünden taviz vermesini gerektirecek her türlü davranış ve ortamlardan kaçınır
 • Tüm öneri ve görüşlerini güvenilir kaynaklardan elde ettiği verilere dayandırarak sunar
 • Rehberlik yaptığı kişinin yasal ve profesyonel haklarını her zaman gözetir
 • Rehberlik çalışmaları hakkında konuşma ve tanıtım yapar iken eğitim rehberliği mesleğine uygun ve gerçekleri temel alarak tanıtım yapar
 • Kendisine ait olmayan bir bilgi, çalışma veya araştırmayı kullanırken veya bahsederken, eser sahibine atıfta bulunur ve belirtir.

Hizmet Kalitesi Garantisi

BUED sertifikalı her kişi ve her üye firma üstlenmiş olduğu eğitim rehberliği hizmeti süresince:

 • Gerekli profesyonel tecrübeyi
 • Bilgi birikimine istinaden bağımsız kararlar alabilmeyi ve tavsiyelerde bulunabilmeyi
 • Rehberlik sürecinin gidişatını öngörebilmeyi
 • Proje planlayabilme ve yönetebilmeyi
 • Verileri analiz edebilmeyi
 • Değişik eğitim programları oluşturup başarıyla sunabilmeyi
 • Mükemmel derecede yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeyi garanti eder.

Ahlaki Değerler

Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği eğitim rehberliği mesleğinin kalitesini yükseltirken ve üyeleri için yüksek etik ve ahlaki standartlar şartı koşarken aynı zamanda bilgi ve becerilerini de geliştirmeye teşvik eder. Bir BUED üyesi toplumun amaçlarına göre hareket eder ve BUED Ahlak & Standartlar Nizamnamesi’ne tabi olduğunu ve bağımsız hareket edemeyeceğini her zaman bilir.

Bir Rehber

 • Gerçek rolünün oluşturmuş olduğu katma değer ile ölçülmesi
 • Doğru sorular sorarak ve doğru bakış açısına sahip birisi olarak öğrenciler için zor olanı kolaylaştırması
 • Öğrencisini iyi analiz ederek ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunması
 • Aşk ve şevkle çalışması, dürüstlükten asla taviz vermemesi
 • Cevabını bilmediği soruları araştırması, asla yalan söylememesi, bilmiyorum, kontrol etmem gerekir demesi
 • Kendi öğrencisi olmasa bile kendisine yardım için başvuran herkese yardım elini güler yüzle uzatması
 • Devlet makamları ile asla münakaşa etmemesi, sadece istişare etmesi
 • En az bir yabancı dili çok iyi derecede bilmesi
 • Her telefona cevap vermesi ve asla görüşmelerini ertelememesi
 • Ulusal ve uluslararası eğitim sektöründeki  gelişmeleri sürekli takip etmesi
 • Asla endişeye mahal vermemesi
 • Her ortamda düzgün duruşu ile fark yaratması, sevgi ve saygı ile karşılanması
 • Tutamayacağı bir sözü asla vermemesi
 • Profesyonel kuruluşlara üyeliği ve hobileri olması
 • Parayı rehberlik ücreti olarak değil, farklı bir bakış açısının ürünü olduğunu asla unutmaması
 • Yapmış olduğu işin kul ile alakalı, dolayısı ile (H)hak ile alakalı oldugunu asla unutmaması
 • Asla nakliyecilik (söz taşıma) yapmaması
 • Yüceltmeden ve küçümsemeden hakkıyla muamele etmesi
 • Haklı olduğu mücadeleden asla korkmaması
 • Öğrenci ve ailesiyle sürekli irtibatta olması

Gerektiğini BİLİR!