Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Stratejiler

Stratejiler

Stratejiler

  • Eğitim rehberliği hizmeti veren kişi/kuruluş bazında erişilmesi olanaksız veya güç olan kaynak boyutlarına dernek bileşiği içinde ulaşmak; bu konuda, üye çıkarları ile çatışmayacak projeler geliştirmek;
  • Mesleğe ilişkin bilgi ve görüş alışverişine olanak sağlayacak mesleki ve sosyal etkinlikler düzenlemek
  • Mesleki tanımlar ile mesleki etik ve meslek uygulama standartlarının geliştirilmesi ve uluslararası uyumu sağlamak üzere uluslararası mesleki kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini geliştirmek, bu kuruluşlarda aktif rol alarak söz sahibi olmak
  • Toplumsal bilincin gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek
  • Dernek ve eğitim rehberliği mesleğinin tanınması ve prestij kazanması ile eğitim rehberliği hizmet talebinin geliştirilmesi için tanıtım faaliyetlerine önem vermek
  • Mesleğin insan kaynağı tabanının niteliksel olarak gelişimine katkıda bulunmak üzere üyeler ve potansiyel üyelere yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
  • Üyelere yönelik mesleki yetkinlik belgesi ve yönetim danışmanlığı kuruluşlarına yönelik kuruluş yetkinlik belgesi vermek üzere sertifikasyon sistemi oluşturmak ve geliştirmek
  • Belirgin üye profilinden ödün vermeksizin üye tabanını geliştirmek
  • Eğitim rehberliği mesleği ile ilgili yasa ve uygulamaların mesleki çıkarlar doğrultusunda oluşumu yönünde girişimlerde bulunmak; meslek odası,resmi kurum ve kuruluşlarda mesleki temsil işlevini yerine getirmek