Bulgaristan Uluslararası Eğitim Derneği
Anasayfa > Uç İstanbul

Uç İstanbul

Mithat Cemal Kuntay'ın ilk ve tek romanı olan eser, İkinci Meşrutiyet, İttihat ve Terakki ile Mütareke Dönemi İstanbul'unu anlatan, yazarın tanıklığında Osmanlı Devleti'nin çöküşünü gördüğümüz, 20 yıllık bir emeğe dayanan tarihî vesika niteliğinde bir romandır...